Så må dartklubberne åbne igen: Her er DDU’s retningslinjer for genåbning

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: Lido Dartklub

Lido Dartklub i Horsens er en af de mange danske dartklubber, der nu igen kan slå dørene op for sine medlemmer.

Danmark er igang med tredje fase af sin genåbning efter coronaudbruddet. I den forbindelse er indendørs idræt tilbage på listen over tilladte aktiviteter, hvilket indebærer, at også de danske dartklubber nu igen må åbne op for deres medlemmer.

Genåbningen af de danske dartklubber sker dog ikke uden restriktioner og retningslinjer. I den forbindelse har Dansk Dart Union udsendt en meddelelse om, hvilke retningslinjer man anbefaler klubberne at efterleve. Den fulde meddelelse kan findes her.

Som det første gør DDU opmærksom på, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer og den nuværende gældende, danske lovgivning fortsat ikke tillader forsamlinger større end 50 personer.

DIF retningslinjer med betydning for DDU

Også Danmarks Idrætsforbund har imidlertid haft en finger med i spillet, med henblik på anlæggelsen af anbefalinger til efterlevelse i de respektive danske dartklubber. Disse anbefalinger og retningslinjer kan læses i det følgende:

 • Hvis det er muligt, holdes 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske
  anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man
  har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og
  kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godtvære flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der ertale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Idrætterne kan afvikle konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling igrupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere personer på samlet mere end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer
  eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

DDU’s egne retningslinjer

Foruden de af DIF anbefalede retningslinjer, så har DDU også formuleret sine egne anbefalinger for foreningernes genåbning. Disse anbefalinger lyder som følger:

Dartrekvisitter

 • Anvend dine egen pile, samme kridt eller eget kridtholder, samme tavlesvamp eller egen
  tavlesvamp.
 • Hvis du bruger klubbens dartrekvisitter, så skal de afleveres efter brug rengjort eller afleveres
  til rengøring efter klubbens egne anbefalinger.

Skab afstand imellem spillerne

 • Brug hvis det er muligt hver anden bane i klubben.
 • Når du henter pilene i skiven, gå da væk modsat side af tavlefører.

Tavlefører retningslinjer

 • Tavleføreren skal undgå at stå ansigt-til-ansigt med spillerne.
 • Rør ikke ved spillernes pile.
 • Brug som tavlefører eget kridt/kridtholder og tavlesvamp.

Særlige forhold vedr. rengøring og klublokaler.

 • Hvis I er i lejet lokaler, det kan være kommunen eller privat, så kan der være nogle særlige
  retningslinjer som bestemmes af udlejer.
 • Hvis I deler lejemål med andre, så er det vigtigt at I samarbejder om fællesretningslinjer for
  lokalerne.
 • Det handler om at bryde smittekæder, så vi anbefaler klubberne at udarbejde egne klubregler om rengøring af toiletter, spritstationer, engangshåndklæder, kopper, inventaret, lyskontakter, kasseapparater, køleskabe, sæt skemaer med optegnelsen over tidpunkt for rengøring så I har dokumentation over for kommunen, etc.

Og så lige den med alkohol

 • Vi anmoder og opfordrer samtidig til, at klubberne tager sine forholdsregler, i forhold til
  udskænkning af alkohol, herunder de nødvendige værnemidler, samt at man ikke udskænker til
  berusede personer, i forhold til at begrænse evt. smittefare.

Hele DDU’s pjece med retningslinjer for genåbning kan findes her.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*